Petycja: „Komisja Europejska chce odbierać środki za obronę małżeństw”

Komisja Europejska próbuje wprowadzić do europejskiego porządku prawnego mechanizm warunkowości umożliwiający zawieszenie transferu funduszy unijnych dla państw członkowskich w razie naruszenia tzw. „zasad praworządności”.

Stop Blokowaniu Funduszy

Pod tym mglistym pojęciem kryje się w rzeczywistości demoliberalny pogląd na świat, który zakłada, że każde państwo UE musi wyznawać ten sam system wartości co Komisja Europejska. Atakowana jest także chęć obrony instytucji małżeństwa.

Unia Europejska uderza w Polskę!

W oficjalnym komunikacie prasowym poinformowano, że Komisja Europejska wszczyna kroki prawne przeciwko Polsce oraz Węgrom w związku z ustawodawstwem mającym na celu ochronę instytucji małżeństwa oraz rodziny. Oskarżenia o naruszanie praw podstawowych osób LGBT są bezpodstawne, a ich celem jest wywarcie ideologicznej presji na rządy państw chroniących tradycyjny model rodziny.

Stop Blokowaniu Funduszy

Lobby LGBT walczy o wstęp do szkół publicznych

Kilka tygodni temu lobby LGBT oskarżyło Węgry o wprowadzenie prawa rzekomo dyskryminacyjnego środowiska „osób transpłciowych” i LGBT. Tymczasem celem węgierskiej ustawy antypedofilskiej jest walka z demoralizacją dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Dotyczy to także demoralizacji ze strony ideologii gender, przez którą małżeństwa oraz rodziny są zagrożone! Węgrzy zakazali w szkołach promocji pornografii oraz homoseksualizmu, który coraz agresywniej jest narzucany nam przez ideologów gender.

Węgierski Krajowy Program Odbudowy, który dotyczy zagospodarowania przez to państwo 7,2 mld euro nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Oficjalne powody tego działania nie są jednak wiarygodne, o czym pisał między innymi niemiecki portal Deutsche Welle:

„I jak teraz von der Leyen [Przewodnicząca Komisji Europejskiej] pośrodku burzy o prawa LGBT+
miałby polecieć do Budapesztu i z uśmiechem przekazywać Orbanowi węgierski KPO? Chyba również z
tego powodu sprawa musi być odsunięta o parę tygodni” – powiedział jeden z unijnych dygnitarzy w
rozmowie z niemieckim portalem.

Jest to jednoznaczny sygnał, że Komisja Europejska uległa wpływom ideologicznym radykalnych środowisk, których celem jest prowadzenie propagandy homoseksualnej i transseksualnej w szkołach publicznych. Musimy temu przeciwdziałać, musimy powiedzieć stop blokowaniu funduszy europejskich z powodów ideologicznych. Polska może być następna.

Komisja Europejska chce odbierać środki za obronę małżeństw

„Ta ustawa wyraźnie dyskryminuje ludzi ze względu na ich orientację seksualną i jest sprzeczna ze wszystkimi podstawowymi wartościami Unii Europejskiej.”

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyer

„Zachowują się jak koloniści. Chcą dyktować, jakie prawa powinny obowiązywać w innym kraju, chcą nam powiedzieć, jak żyć i jak się zachowywać. (…) Jeśli pozwolimy innym mówić nam, jak mamy żyć, komu wolno żyć na Węgrzech, jak powinniśmy organizować nasze życie i wychowywać nasze dzieci, będziemy zgubieni”

Premier Węgier, Wiktor Orban

Stop blokowaniu funduszy!

Odroczenie Programu Odbudowy to olbrzymi cios ekonomiczny dla tego państwa. Węgierska gospodarka potrzebuje tych funduszy jak najszybciej, a każdy kolejny tydzień opóźnienia w transferze środków unijnych to kolejne niezabezpieczone miejsca pracy oraz niedokończone inwestycje dla państwa węgierskiego. Próba wywarcia wpływu na Budapeszt, i to w drodze sankcji finansowych, jest niebezpiecznym precedensem w historii Unii Europejskiej.

W przyszłości ofiarami zideologizowanej polityki Komisji Europejskiej mogą paść również inne państwa UE, w tym Polska. Przywiązanie naszych narodów do wartości rodziny oraz chęć obrony najmłodszych przed ideologią LGBT i gender nie może być przesłanką do pozbawienia naszych państw pieniędzy z budżetu unijnego, do którego również się dokładamy. Nie na tym polega zasada pomocniczości, wyrażona w traktacie z Maastricht, który to powołał do życia Unię Europejską.

Od wielu miesięcy słychać w Brukseli głosy, że Komisja Europejska powinna zablokować fundusze także dla Polski, a wszystko to z powodu kłamliwej kampanii propagandowej dotyczącej rzekomych „Stref wolnych od LGBT”, które w rzeczywistości w Polsce nie istnieją. Tutaj lobby LGBT wzięło na celownik polskie samorządy, próbując zarzucić im dyskryminację i mowę nienawiści za to, że stanęły w obronie wartości małżeństwa oraz rodziny – To oparty na kłamstwie atak, który musimy odeprzeć!

Zagrożone fundusze dla polskich samorządów

Nie tylko unijny Fundusz Odbudowy, ale także dotacje dla polskich samorządów mogą być odebrane państwom członkowskim, w tym Polsce. Wśród oskarżanych o „homofobiczne” uchwały samorządów są także te, które przyjęły prorodzinną Samorządową Kartę Praw Rodzin, która zdaniem lewicowo- liberalnych aktywistów jest dyskryminująca, mimo że w swej treści w żadnym miejscu nie odnosi się do kwestii ideologii LGBT. Stańmy w obronie instytucji małżeństwa oraz polskiej samorządności!

Trwa walka z czasem!

Obecnie Komisja Europejska oczekuje na wyrok TSUE, który ma określić czy mechanizm uzależnienia wypłacania unijnych funduszy poszczególnym państwom od tzw. praworządności nie łamie traktatów o Unii Europejskiej. Mechanizm ten został bowiem zaskarżony przez stronę Polską oraz Węgierską.

Trwa walka z czasem, niezależnie od przyszłych ustaleń TSUE musimy zrobić wszystko, aby zabezpieczyć interesy państw narodowych. Dlatego też prosimy o wsparcie petycji skierowanej do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w której apelujemy o wycofanie się z planów uzależnienia wypłaty unijnych środków od poparcia ideologicznych postulatów środowisk wrogich rodzinie.

Wyraź swój sprzeciw!

Mogą nas Państwo wesprzeć podpisując poniższą petycję a także poprzez udostępnienie jej rodzinie i znajomym. Tylko razem możemy powstrzymać ideologiczny marsz przez struktury Unii Europejskiej. Unijni dygnitarze muszą usłyszeć głos społeczeństwa, a także muszą go respektować! Powiedzmy stop blokowaniu funduszy europejskich z powodów ideologicznych.

Do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen

 

Szanowna Pani Przewodnicząca,

z zaniepokojeniem przyjmujemy informacje o próbie wprowadzenia blokady środków finansowych z unijnego Funduszu Odbudowy dla państw członkowskich, która umotywowana jest względami ideologicznymi.

Stosowanie mechanizmu warunkowości umożliwiającego zawieszenie transferu unijnych funduszy państwom, które subiektywnym zdaniem Komisji Europejskiej uderzają w wartości Unii Europejskiej (ujęte pod mglistym hasłem „praworządności”) to bardzo groźny precedens. Może to poprowadzić Wspólnotę w stronę metody sprawowania władzy autorytarnej, w których rządy małych państw europejskich będą zmuszone do uległości wobec urzędników unijnych, którzy: nie są przecież wybierani w wyborach powszechnych i demokratycznych.

Węgry wprowadzając w swoim kraju prawo zakazujące promocji treści pornograficznych i seksualnych dają wyraz swojemu przywiązaniu do wartości instytucji małżeństwa oraz rodziny. Choć środowiska określające się jako „LGBT” przedstawiają nowe węgierskie regulacje jako homofobiczne, to jednak węgierska ustawa nie wyczerpuje znamion pozwalających określić ją jako „dyskryminująca” czy tym bardziej „homofobiczna”. Apelujemy o odrzucenie tej zideologizowanej narracji. Chęć ochrony instytucji małżeństwa przed naruszeniem jego ram zakreślonych w Konstytucji oraz najmłodszych przed zgorszeniem i demoralizacją nie może być pretekstem do wywierania na państwo członkowskie Unii Europejskiej nacisku ekonomicznego podyktowanego ideologią. Węgrzy, tak samo jak każdy inny suwerenny naród mają prawo do swojego niezależnego porządku prawnego. Prawo to wyraża się także w legislacyjnej możliwości objęcia instytucji małżeństwa dodatkową ochroną prawną.

Obecne próby ingerencji w suwerenność jednego państwa to precedens, który budzi obawy, że Komisja Europejska w podobny sposób zechce naciskać na inne państwa UE, również Polskę. Nie zgadzamy się na to, aby struktury biurokracji unijnej decydowały o tym jaki kraj otrzyma swój wkład w unijnym Funduszu Odbudowy. Zwłaszcza, jeśli decyzje te będą podejmowane przez pryzmat ideologii, niezależnie od tego jaka to ideologia będzie.

Wspólnota państw europejskich to piękna idea Europy wolnej od wojen oraz konfliktów, Europy współpracy na rzecz lepszego i spokojnego jutra. Nie może być jednak mowy o współpracy, jeśli instytucje unijne oraz ich mechanizmy będą wykorzystywane przeciwko państwom członkowskim. Próba odebrania Węgrom 7.2 mld euro dotacji na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19 w imię ideologii to właśnie takie działanie.

Dlatego też stanowczo apelujemy do Pani o powstrzymanie planów Komisji Europejskiej, które polegają na wywieraniu nacisków ekonomicznych na państwa członkowskie. Każdy naród ma prawo do samostanowienia, w tym także do ochrony instytucji małżeństwa oraz rodziny. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek próby ingerowania w wewnętrzne wartości państw europejskich. Mechanizm zawieszania transferu unijnych funduszy ze względu na brak praworządności, który ocenia się w oparciu o mgliste, nieprecyzyjne przesłanki musi zostać zlikwidowany, wymaga tego troska o europejski porządek prawny, którą wierzę, że dzieli Pani razem z nami.

Z wyrazami szacunku,
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej